Projektbeskrivning

Blå Skåne

Blå Skåne är skånemoderaternas medlemstidning.
Den utkommer med fyra nummer per år.

Uppdragsgivare: Moderaterna i Skåne

R&D Grafiska gör layouten på hela tidningen.