Projektbeskrivning

Moderaterna

Moderaterna i Skåne anlitar R&D Grafiska för produktion av deras medlemstidning samt andra grafiska trycksaker. Inför valet 2018 har vi tagit fram en hel del material till olika förbund runt om i Skåne. Se nedan för några exempel.

Sedan 2015 producerar R&D Grafiska Skånemoderaternas medlemstidning Blå Skåne som kommer ut fyra gånger per år.

En stor banderoll till Moderaterna i Kristianstad i format 2500×2200 mm.

Poster i format 700×1000 mm till Maria Malmer Stenergard, Moderaterna i Kristianstad.

Vikbar karta till Skånemoderaterna inför valet 2018.

Annons i Kvällsposten för Moderaterna i Skåne.

Annons i Ystads Allehanda för Moderaterna i Simrishamn.

Personvalsmaterial i form av poster, visitkort och flyers till Ulrika Heindorff.

Foldrar som skickades ut till alla hushåll i Skånes alla 33 kommuner. Här är ett exempel på foldern som gick ut i Helsingborg.